مزایده بیدا

نام پروژه :
مزایده بیدا
نام کارفرما :
بیدا
تاریخ شروع پروژه :
1388/10/02
مدت پروژه :
45 روز
وضعیت پروژه :
منقضی شده - حذف شده
آدرس وب سایت :
www.bida.ir