گلدن رود

نام پروژه :
گلدن رود
نام کارفرما :
گلدن رود
تاریخ شروع پروژه :
1391/08/19
مدت پروژه :
45 روز
وضعیت پروژه :
منقضی شده - حذف شده
آدرس وب سایت :
www.GoldernRoad.com