شرکت متیم

نام پروژه :
شرکت متیم
نام کارفرما :
مهندس رضایی
تاریخ شروع پروژه :
1393/04/21
مدت پروژه :
60 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.mteam.ir

این شرکت با سابقه 10 ساله در زمینه ساختمانی از گرفتن جواز تا ساخت ساختمان و دریافت پایان کار فعالیت داشته است و رزومه پرباری را دارا می باشد.