توضیع داروهای دامی داروپخش

نام پروژه :
توضیع داروهای دامی داروپخش
نام کارفرما :
داروپخش
تاریخ شروع پروژه :
1393/03/01
مدت پروژه :
70 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.damidaroupakhsh.com

. مخفف کردن اسم ، بنا به ضرورت های مختلف (درسال های اخیر نتیجه چند کلمه ای کردن اسامی توسط اداره ثبت شرکت ها باعث یک نابهنجاری دربخش برندسازی تجاری شده است )

2. سه دا برآمده از دارو ، دام و برند شرکت داروپخش است .

3. س دا  مخفف ترین آوایی است که می تواند از کلمات  سلامت و دام  استخراج شود.

4. به دلایلی که ذیلاً آمده سه دا  در حوزه داروهای دامی سریعاً قابلیت شهرت پذیری دارد

    سه دا  به هنگام search  وجستجو ، تک است :          
    سه دا را ما به اسم تبدیل می کنیم پس منحصر به فرد است
    سه دا با صدا ، آشنا زدایی می کند
    سه دا چون استاندارد است از پتانسیل های ویژه ای بهره می گیرد تا روی قاب محصولات تأمین کننده ها بنشیند و در بازار به برندی با پشتوانه و قوی حک شود.
     گروه سرمایه گذاری تأمین این امکان را پیدا می کند تا در حوزه فروش داروهای دامی به یک وحدت رویه دست پیدا کند و یک صدا از « سه دا » حمایت کند.

    سه دا استعداد بازی در جملات را دارد