استودیو طراحی محافظت

نام پروژه :
استودیو طراحی محافظت
نام کارفرما :
گروه شرکت های محافظت
تاریخ شروع پروژه :
1393/10/01
مدت پروژه :
25 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.mohafezat.ir

مجموعه نرم افزاری محافظت همچنان در تلاش است تا سهم قابل توجهی از فرآیند پیشرفت تکنولوژی در صنعت پوشاک در ایران را به خود اختصاص دهد.