مرجع سنگ آهن ایران

نام پروژه :
مرجع سنگ آهن ایران
نام کارفرما :
ایران سنگ آهن
تاریخ شروع پروژه :
1390/07/13
مدت پروژه :
30 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.iransangeahan.com

ايران سنگ آهن فعاليت حرفه اي خود را از سال 1390 به صورت رسمي و به صورت اطلاع رساني و مشاوره در خصوص تجارت سنگ آهن و مشتقات آن از قبيل  گندله ، كنسانتره و آهن اسفنجي و با وب سايت www.IranSangAhan.com آغاز كرد.