گروه تولیدی کوثر

نام پروژه :
گروه تولیدی کوثر
نام کارفرما :
کوثر گروپ
تاریخ شروع پروژه :
1389/08/15
مدت پروژه :
35 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.kosargroup.ir

تهران - خیابان پیروزی - انتهای خیابان اول نیروی هوایی - کوی ربیعی - شماره 64 - واحد1