شرکت مهندسین مشاور ساخت کاوه

نام پروژه :
شرکت مهندسین مشاور ساخت کاوه
نام کارفرما :
sskco
تاریخ شروع پروژه :
1389/03/09
مدت پروژه :
35 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.sskco.net

    استانداردهاي ايزو(كيفيت- ايمني- زيست محيطي- اموزش- رضايت مشتريان- امنيت اطلاعات- صنايع غذايي و دارويي- مديريت انرژي)
    تعالي سازماني(مدل مالكوم بالدريج- مدلEFQM- جايزه ملي بهره وري)
    الزامات خاص مشتريان(گريد ساپكو- پنتان-HSE-ساصد-MFQM-AR8601- الزامات خاص سازمات تجهيزات پزشكي)
    شش سيگما و ابزارهاي كيفيت