فروشگاه اینترنتی کاردستی

نام پروژه :
فروشگاه اینترنتی کاردستی
نام کارفرما :
آقای زارعی
تاریخ شروع پروژه :
1392/08/01
مدت پروژه :
120 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.kardasti.net

 انسان در طول تاریخ خود همواره به مدد ابزارهای ساخت دست خود به حیات خویش ادامه داده است . پس از ماشینی شدن زندگی انسان و ظهور تکنولوژی های مدرن، نه تنها کارهای دستی از بین نرفته اند بلکه هم تراز هنر دارای ارزشی بیشتر گشته اند. در این میان سایت کاردستی در تلاش است تا بتواند بستری باشد برای عرضه و گسترش این آثار دستی.