ایوان شیمی کرج

نام پروژه :
ایوان شیمی کرج
نام کارفرما :
شرکت ایوان شیمی کرج
تاریخ شروع پروژه :
1391/04/21
مدت پروژه :
45 روز
وضعیت پروژه :
پایان یافته
آدرس وب سایت :
www.ivanshimikaraj.com

شرکت ایوان شیمی کرج تولید کننده مواد شیمیایی قابل مصرف در بخش کشاورزی و صنعتی و آزمایشگاهی توانسته  است طی زمان فعالیت تولیدی خود سهم به سزایی در جهت اشتغال و جلوگیری از واردات مواد شیمیایی به کشور داشته باشد .

فعالیتهای کنونی شرکت ایوان شیمی  کرج تولید ترکیباتی نظیر مونو آمونیوم دی هیدروژن فسفات ، دی آمونیوم هیدروژن فسفات ، نیترات سدیم ، نیترات پتاسیم ، سولفات پتاسیم ، سولفات منیزیم متبلور ،سولفات منیزیم خشک ، مونو پتاسیم فسفات ،دی پتاسیم فسفات ،محلول 27-20-20 و محلول k40 و کلیه ( N.P.K )ان . پی . کا  های مختلف به شفارش شرکتهای مصرف کننده میباشد .

با توجه به اینکه کلیه فعالیتهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی و بنچ و پایلوت دو دهه گذشته محققان این شرکت در زمینه سموم کشاورزی ، علف کش ها و قارچ کش ها بوده است به یاری خداوند در آینده ای نزدیک اقلامی از سموم کشاورزی و علف کشها و قارچ کش ها به لیست تولیدات شرکت اضافه خواهد شد .